Spoření

buďte připravení na důchod

Správné spoření

se vyplácí

Základem pro správné rozhodnutí ohledně vašeho spoření na penzi jsou pravdivé informace.

Poskytneme vám všechny podklady, včetně těch, se kterými pracuje důchodová komise. Zohledníme inflaci, demografický vývoj a další faktory.

V důsledku přetrvávající nízké porodnosti a prodlužujícímu se věku dožití bude v budoucnu, vzhledem k průběžnému systému financování, problematické udržet současnou úroveň důchodů. Podle odborných studií zpracovaných pro MPSV by budoucí generace důchodců měly počítat se snížením důchodů až o 50 %. Současně se má prodlužovat nejen věk odchodu do důchodu, ale také doba čerpání penze.

Chci žít v důchodu v klidu - jak na to?

Chcete-li žít v důchodu podle svých představ, nespoléhejte se na stát a zabezpečte si doplnění zdrojů, které v důchodu budete potřebovat, včasným pravidelným či jednorázovým investováním. K tomu, abyste se v této problematice zorientovali, vám může pomoci náš poradce, který s pomocí programu Galaxy nejprve vypočte odhad vašeho budoucího důchodu a z rozdílu mezi vámi požadovaným příjmem a očekávaným důchodem částku, kterou budete potřebovat pro „zalepení důchodové díry“, do výpočtu zohledníme i odhadovanou inflaci. Poté vám nabídne vhodné produkty s investiční strategií odpovídající době investování, délce čerpání a vašemu investičnímu profilu. Dozvíte se od něj také, které programy a v jaké míře podporuje stát, popř. jak můžete zužitkovat podporu vašeho zaměstnavatele.

Co to je „doplňkové penzijní spoření“?

O důchodových pilířích slyšel snad každý. Zatímco první pilíř představuje státem garantovaný důchod, druhý pilíř byl zrušen, ve třetím pilíři českého důchodového systému najdeme penzijní připojištění a nově i tzv. doplňkové penzijní spoření. Funguje tak, že si spoříte libovolnou částku a k tomu, co zaplatíte, dostáváte státní podporu (pokud si tedy ukládáte alespoň 300 Kč měsíčně).

Jaká je státní podpora u doplňkového penzijního spoření?

Maximální měsíční příspěvek státu je při měsíčních platbách 1 000 Kč a více 230 Kč. Pokud si budete ukládat více než 12 000 Kč ročně, můžete si peníze vložené do penzijního spoření odečíst z daní, a to max. 12 000 Kč při měsíční platbě 2 000 Kč a více. Příspěvek můžete získat také od svého zaměstnavatele v rámci firemních benefitů. Pro zaměstnavatele je díky daňovým úlevám příspěvek na penzijní spoření výhodnější než navýšení mzdy o stejnou částku.

Jaké jsou daňové úlevy v rámci penzijního spoření?

Od roku 2017 můžete čerpat vyšší daňové úlevy. Od roku 2017 je roční platba zaměstnavatele na smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a životním pojištění v úhrnu nejvýše 50 000 Kč (za rok 2016 je to 30 000 Kč) osvobozena od daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Do limitu není z příspěvku na smlouvu odvádět žádné daně zaměstnavatel ani zaměstnanec. Od základu daně za rok 2017 bude rovněž možné odečíst až 24 000 Kč (za rok 2016 je to 12 000 Kč) z důvodu plateb na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Na maximální daňový odpočet v rozsahu 24 000 Kč a daňovou úsporu 3 600 Kč (24 000 Kč × 15 %) dosáhnou občané spořící měsíčně na svoji smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření 3 000 Kč a více.

Co se děje s ukládanými penězi?

Peníze, které si spoříte, spravují penzijní společnosti prostřednictvím účastnických fondů s různou investiční strategií. Vy sami si volíte, do jakého typu fondu budou vaše úspory investovat. Zda půjde o:

Jaké máme fondy?

Konzervativní fond s malou mírou rizika

(rozkolísaností), ale také o to menším výnosem,

Vyvážený fond s vyšší kolísavostí

a také vyšším výnosem, neboť fond zhodnocuje prostředky převážně v dluhopisech a částečně i v akciích,

Dynamický fond zaměřený především na akcie

kde lze dosáhnout ještě vyššího zhodnocení vložených peněz, ale míra rozkolísanosti strategie je nejvyšší.

Můžete také své peníze rozložit do všech fondů. Poměr, kolik prostředků kam poputuje, můžete v průběhu času měnit.

Jaká je nevýhoda penzijního spoření?

I když se penzijní spoření na první pohled zdá být pro klienta jednoznačně výhodné, je zapotřebí si uvědomit, že z těchto produktů nelze v případě nenadálé finanční tísně vybírat prostředky, což třeba v případě otevřeného podílového fondu není problém. Za nevýhodu může být považováno také to, že v době jednorázového čerpání částky nebo pravidelné renty může být cena investičního portfolia pro klienta nevýhodná, což lze v případě podílového fondu jednoduše vyřešit posečkáním s čerpáním. Asi nejvýznamnějším rizikem penzijního spoření je nevyzpytatelnost politické situace. Může se stát, že nová vláda jiné politické reprezentace prosadí legislativní změny, které mohou značně oslabit tento nástroj.

Jaké další produkty lze použít pro zabezpečení důchodu?

Je rozumné mít kromě penzijního spoření i další doplňkové produkty, zejména otevřené podílové fondy, popř. investiční životní pojištění, u něhož lze také čerpat daňové úlevy.

Co když mám uzavřeno původní penzijní připojištění?

Možná patříte k těm bezmála pěti milionům Čechů, kteří před rokem 2013 vstoupili do třetího pilíře důchodového pojištění a uzavřeli tehdejší penzijní připojištění. Vaše peníze byly převedeny do transformovaných fondů, v nichž je stále poněkud nešťastně garantována návratnost vložených příspěvků. Tím, že na vašem účtu nesmí být zaznamenána ztráta, vaše vklady nelze investovat, což v praxi znamená, že se tyto peníze nezhodnocují. Z tohoto důvodu je rozumné raději zvolit rozkolísanější, ale zároveň výrazně výnosnější program a původní penzijní připojištění převést na formu doplňkového penzijního spoření.

Komplexní finanční poradenství

Naše služby