Životní pojištění

Správně nastavené životní pojištění vám umožní zabezpečit sebe a vaše blízké pro případ nenadálého ohrožení vašeho zdraví či života. Díky životnímu pojištění můžete být v klidu, protože budete mít jistotu, že bude o vás i vaši rodinu v nenadálých případech postaráno.

Nejdůležitější součástí životního pojištění je pojištění pro případ smrti a pojištění dlouhodobé ztráty příjmů z důvodu nemoci či úrazu.

V obou případech je zapotřebí uvědomit si, že na prvním místě by měl být pojištěn hlavní živitel rodiny. Není výjimkou, že jsou pojištěni pouze rodinní příslušníci, a když se přihodí těžký úraz živiteli, životní úroveň rodiny bývá rázem neudržitelná.

Proč se pojišťovat pro případ smrti?

V případě pojištění smrti se běžně setkáváme s nahodile nastavenými pojistnými částkami, v nichž nejsou zohledněny pozůstalostní důchody, finanční rezervy a dluhy klienta či částky potřebné pro zabezpečení důležitých životních cílů, jako je např. podpora budoucího studia dětí. To všechno umí náš poradce vypočíst s pomocí programu Galaxy a najít optimální míru zabezpečení vaší rodiny.

Lze se pojistit i pro případ vážného onemocnění?

I když pojištění vážných onemocnění v rámci systému zdravotního zabezpečení není klíčovým faktorem v rámci životního pojištění, může vám tento typ pojištění pomoci při zabezpečení kvalitnější zdravotní péče a doplnění chybějících příjmů v době, kdy budete pobírat pouze nemocenskou dávku. I v tomto případě se vám vyplatí přizvat si poradce, který umí porovnat pojistky pojišťoven podle rozsahu pojištění, čekacích dob a výluk. Pojišťovny mají také rozdílnou metodiku posuzování zdravotního stavu klienta při sjednání pojistné smlouvy a může se vám stát, že zatímco jedna pojišťovna vám ve stejném případě poskytne pojistné plnění, jiná je odmítne. Levnější pojistka, vzhledem k rozsahu pojistné ochrany, může být z těchto důvodů ve skutečnosti předražená.

Je nutné pojištění invalidity?

Zatímco s poměrně levným úrazovým pojištěním se setkáváme u většiny klientů, daleko méně z nich je pojištěno na riziko invalidity. Přitom např. podle statistiky ve věkové skupině od 55 do 60 let je nyní invalidních více než pětina mužů a jen o něco méně žen. Někteří klienti sice mají sjednáno pojištění invalidity, ale pouze na 3. stupeň, protože u většiny starších pojistek není možné zvýšit míru ochrany. Přitom polovina všech invalidit z důvodu nemoci kosterní a svalové soustavy je důvodem pro přiznání 1. stupně invalidity.

Může se tedy stát, že jste po dlouhá léta pojištěni na invaliditu, ale čerpat z pojistky nebudete moci, protože se na váš případ nebude vztahovat. Přitom invalidní důchod pro 1. stupeň invalidity je tak nízký, že vám neumožní pokrýt ani základní životní potřeby. Předpokládá se totiž, že si vzhledem k částečnému omezení pracovní způsobilosti budete schopni najít jinou vhodnou práci, což se nemusí podařit.

Důležité je také prostudovat výluky obsažené v jednotlivých pojistkách, jimiž se prodejci pojistek neradi chlubí, a rozdílný přístup pojišťoven k vzniku nároku na pojistné plnění. Proto se vám vyplatí přizvat si dobře proškoleného finančního poradce, který s vámi tyto otázky probere, vypočte vám předpokládanou výši důchodů a pomůže vám optimalizovat vaše zabezpečení. Náš poradce navíc není pod žádným tlakem, aby upřednostňoval ten či onen produkt, a zná nejen přednosti, ale také slabiny jednotlivých pojistek, o kterých vás bude informovat.

Je lepší životní, nebo úrazové pojištění?

Mezi životním a úrazovým pojištěním je rozdíl. Úrazové pojištění slouží pro doplnění ztráty příjmů v případě úrazu a pokrytí léčebných výloh. Zatímco krátkodobý výpadek příjmů z důvodu úrazu lze vyřešit tzv. denním odškodným, mnohem důležitější pro klienta je, aby v případě úrazu s trvalými následky obdržel dostatečně vysokou částku pro zabezpečení svého života a života své rodiny po celou dobu až do odchodu do starobního důchodu. Tu náš poradce umí vypočíst s pomocí programu Galaxy přesně a zahrnout do ní i takové potřeby, jako je pořízení výtahové plošiny, bytové úpravy, zakoupení elektrického invalidního vozíku apod. I vysoká pojistná částka nemusí být v tomto případě zárukou toho, že vám bude poskytnuto dostatečné pojistné plnění, protože každá pojišťovna má vlastní míru posuzování trvalých zdravotních následků úrazu.

V případě úrazového pojištění je také důležité vědět, jak jednotlivé pojišťovny posuzují rizikovost vašeho povolání a sportovních aktivit, což se zásadním způsobem promítá do ceny pojistek a výluk. Velké rozdíly jsou vidět u pojištění dětí, kde u jedné pojišťovny najdete pojistku, v níž je možné např. dítě sportovce bez omezení a zdravotních dotazníků pojistit až do 25 let věku, zatímco u jiné pojišťovny narazíte na řadu nepřekonatelných překážek a přitom za její pojistku platíte vyšší částky než v předchozím případě.

Přístupy pojišťoven se odlišují i v nastavení limitů pojistných částek a míře administrativního zatížení klienta. V tomto ohledu vám může s výběrem správné pojistky pomoci náš poradce, který pracuje se všemi produkty a ví o nich i to, co se pojišťovny snaží ukrýt.