Pojištění majetku

Nedílnou součástí komplexního finančního poradenství je i pojištění majetku. Pojistíme Váš jak nemovitý majetek - jako jsou rodinné domy, chalupy, bytové jednotky, tak i movitý majetek – pojištění domácnosti. Součástí tohoto majetkového pojištění je i velmi důležité pojištění odpovědnosti v občanském životě, které se vztahuje i na rodinné příslušníky ve společné domácnosti, popř. zvíře a pojištění odpovědnosti z provozu nemovitosti. Nabídneme Vám i řadu dalších užitečných připojištění, dle Vašich konkrétních potřeb.

Kdo potřebuje pojištění majetku?

V podstatě každý, kdo bydlí v samostatné domácnosti. To, zda máte sjednanou kvalitní pojistku, bohužel většinou poznáte poté, kdy vám vyhoří byt nebo vás navštíví zloděj.

Velice důležité je mít pojištění svého majetku správně a kvalitně nastavené. Vždyť jde o Vaši střechu nad hlavou! Tzn. zvolit co nejširší krytí živelních a ostatních nabízených rizik a správně nastavit pojistné částky tak, aby pokryly i totální škody na majetku a aby nedošlo k tzv. podpojištění. Podpojištění je pojištění majetku na nižší částku, než je jeho skutečná současná hodnota. Pojišťovny v těchto případech mohou přistoupit ke krácení pojistného plnění.

Kdy je vhodné provádět revizi pojištění majetku?

Naši poradci mají přehled o produktech pojišťoven a doporučí Vám produkt s nastavením rizik a pojistných částek. Pokud již svůj majetek pojištěný máte, nechejte si našimi poradci prověřit, zda máte pojištění nastaveno kvalitně a na dostatečně vysoké pojistné částky a limity. Z našich zkušeností vyplývá, že většina majetkových pojistných smluv je podpojištěna a kvalitní poradce Vás tak dokáže ochránit před podpojištěním.

K čemu slouží pojištění domácnosti?

Týká se vybavení vaší domácnosti, tedy nábytku, elektroniky, cenností, ale třeba i osobních věcí, jako je oblečení či sportovní potřeby.

V podstatě tam spadá vybavení, které není pevně spojeno s budovou. Připojišťují se ale i stavební součásti a věci v nebytových prostorách, jako například ve sklepech, apod.

Kdy se mi vyplatí pojištění nemovitosti?

Pojištění vás chrání v případě, že bude poškozena přímo vaše nemovitost – tedy samotná stavba, ne vybavení. Může se týkat rodinných či bytových domů, jednotlivých bytů, rekreačních nemovitostí i dalších objektů jako například garáží, stodol, plotů. U tohoto pojištění je důležitá metodika, kterou pojišťovna používá pro výpočet pojistného plnění. Např. pokud vám vyhoří dům, otázkou je, zda pojišťovna vypočte náhradu podle ceny cihly, nebo pro výpočet pojistného plnění použije tržní odhad ceny nemovitosti, která je obvyklá ve vaší lokalitě.