Společenská odpovědnost

Vysoké životní úrovně lze dosáhnout zejména zvyšováním gramotnosti obyvatelstva a posilováním schopnosti lidí svobodně se rozhodovat. Proto se v poradenské činnosti zaměřujeme zejména na růst finanční gramotnosti a podporujeme projekty, které pomáhají lidem stát se nezávislým člověkem s aktivním přístupem k životu. V tom spatřujeme své poslání vůči veřejnosti.

Není tedy náhodou, že dlouhodobě podporujeme kampaň „Celé Česko čte dětem“ a od roku 2015 jsme jejím generálním partnerem.

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.