Investice

komplexní nabídka investičních nástrojů

Naučíme vás investovat

bez zbytečných rizik

Hledáte komplexní nabídku investičních nástrojů, včetně podílových fondů investičních společností, investičních certifikátů nebo prodeje cenných kovů? Naši investiční poradci procházejí náročným vzděláváním, které je zaměřeno nejen na odborné znalosti, ale také na to, aby o investicích hovořili jednoduše a srozumitelně.

To, že k zabezpečení životních cílů je zapotřebí mít peníze, ví asi každý. Jak ale docílit toho, aby se vaše peníze za rozumných podmínek zhodnocovaly, umí málokdo.

Jak mohu své peníze zhodnocovat?

Naše nabídka spořicích a investičních nástrojů je komplexní, počínaje otevřenými podílovými fondy investičních společností Conseq, BNP Paribas, Pioneer, Franklin Templeton, Societe General, Credit Suise, NN Investment Partners, Generali Investment CEE, NN a řady dalších, investičních certifikátů společnosti Cyrrus a také zprostředkováním projede cenných kovů ve spolupráci s firmou iBis.

Stem/mark

... pouze necelých 7 % dotázaných považuje za vhodný doplňkový nástroj pro zajištění na důchod otevřený podílový fond nebo nákup jednotlivých akcií.

Přitom necelých 15 % dotázaných je toho názoru, že je vhodné spořit si na důchod na běžných nebo spořicích účtech, které mj. i pro tyto účely využívá 48 % dotázaných.

Průzkum 2016

Jak s touto skutečností pracují poradci sms finance?

Z těchto důvodů naši poradci, než klientovi nabídnou konkrétní spořicí či investiční nástroj, pomáhají mu zorientovat se ve světě financí. Poradce vedeme k tomu, aby vás nepoučovali a jednali s vámi jako rovnocennými partnery. Lidé obvykle o investicích ledacos vědí, jen jim díky špatným zkušenostem a dezinformačním kampaním nerozumí a ani nemohou rozumět. Náš poradce plní roli finančního kouče, který klientovi hlavně pomáhá získané poznatky si přeuspořádat do logického celku.

Jak probíhá spolupráce?

Rozhodnete-li se spolupracovat s námi, náš poradce vám s pomocí programu Galaxy nejprve vypočte, kolik prostředků budete potřebovat pro zabezpečení svého cíle a jak jej lze dosáhnout pravidelným spořením, resp. investováním nebo jednorázovým vkladem. Zohlední přitom vliv inflace a také to, jak budete zhodnocovat nevyčerpané prostředky v průběhu realizace cíle. Teprve poté vám pomůže najít řešení, ať už výběrem vhodného produktu, nebo v případě zájmu hledáním rezerv na základě analýzy příjmů a výdajů.

Výhodou spolupráce s našimi poradci také je, že mohou pro vás svobodně vybírat produkty z rozsáhlé nabídky penzijních společností, otevřených podílových fondů, investičních certifikátů, bank či stavebních spořitelem a také vám mohou zprostředkovat nákup cenných kovů.

Komplexní finanční poradenství

Naše služby