O SMS

Jsme česká nezávislá poradenská společnost s celorepublikovou působností. Od r. 2001 poskytujeme služby převážně v oblasti privátních financí a při zavádění zaměstnaneckých benefitů. Své poradce vedeme k zabezpečování komplexních služeb a vytváření dlouhodobých rovnovážných partnerských vztahů s klientem na bázi vzájemné výhodnosti. K tomuto účelu jsme navázali spolupráci s většinou českých pojišťoven a institucí s nabídkou produktů bankovního, resp. investičního charakteru, z níž mohou naši poradci zcela SVOBODNĚ tvořit řešení potřeb a cílů svých klientů. Jsme také členem Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) a jejím prostřednictvím zároveň i členem mezinárodní organizace Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR) se sídlem v Bruselu. Z tohoto důvodu je pro nás závazný i etický kodex asociace a její rozhodnutí v případě stížností klientů.

Základní údaje

Naše společnost zahájila činnost v roce 2001, kdy se změnil obchodní název společnosti METALECO a s tím i její zaměření na poskytování služeb finančního poradenství. Podrobnější informace o začátcích naší společnosti z pohledu jejích majitelů si můžete přečíst v tomto článku zveřejněném v našem internetovém magazínu.

Obchodní firma
SMS finance, a.s.
Sídlo
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO
25381512
Právní forma
akciová společnost
Základní jmění
10 000 000 Kč

SMS finance splňuje všechny zákonné podmínky k provozování své činnosti. U České národní banky je registrována jako:

  • pojišťovací makléř (registrační číslo 016180PM),
  • pojišťovací agent (registrační číslo 016179PA),
  • investiční zprostředkovatel.

Na činnosti pojišťovacího makléře a pojišťovacího agenta je společnost SMS finance v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb. pojištěna na odpovědnost za škody až do výše 1 mil. euro na každý obchodní případ.

Občanský průkaz SMS