S kým si nerozumíme

O Esemesce se ledacos říká, ale většina z toho jsou polopravdy nebo úplné nesmysly. Možná proto, že se manažeři ve vaší firmě bojí, abyste k nám nepřestoupili. Dozvíte se např. od nich, že sice máme vyšší provize, ale zato údajně nižší průměrnou produkci a tím také i nižší výdělek. Naši poradci prý jsou pouze prodejci životních pojistek a vydělávají si přetáčením svého kmene. Kromě toho prý u nás není kvalitní vzdělávání a nemáme žádný systém práce. Pokud těmto pomluvám věříte, aniž byste si sami ověřili, co je z toho pravda, zřejmě nejste vhodným adeptem pro naši spolupráci.

Překážkou spolupráce s naší firmou pro někoho může být i to, že jsme méně vidět v médiích a vůbec ne na billboardech. Místo do reklamy totiž raději investujeme do poradců a tím v přeneseném slova smyslu do našich klientů. Podle nás je pro vytvoření dobrého jména firmy důležitější kvalita práce poradců než její propagace. Proto také naše firma roste pomaleji než někteří naši „mladší“ konkurenti, ale zato jsme stabilnější a máme lepší perspektivu.

Na nikoho neútočíme a nikoho nepomlouváme. Pokud takovéto jednání považujete za slabost, asi se budete lépe cítit ve firmě s jinou filozofií.

I když jsme společností vytvářející svobodné prostředí, není nám lhostejná kvalita práce poradců. Nebudeme vám sice nařizovat, co a jak máte klientům nabízet, ale budeme dohlížet na to, aby vaší činností nedocházelo k jejich poškozování. Naši konkurenti často hovoří o špičkové kvalitě práce svých poradců, ale v praxi přes jejich ruce procházejí případy, které jsou u nás nemyslitelné. Proto ti, kteří chtějí vyšší provize v naší firmě využít pouze k sebeobohacení, naše řady brzy opouštějí.

Naši partneři se shodují v tom, že prostředí, které u nás vytváříme, je velmi odlišné od toho, s nímž se běžně setkávají u konkurence. Možná je to tím, že na rozdíl od jiných firem se u nás chováme normálně. Chcete vědět, s čím byste v naší firmě neuspěli?

7 smrtelných hříchů