Provize

Východiskem pro odměňování a zařazení do kariéry v SMS je provize nejníže postaveného poradce. Junior poradce má u nás nárok na 42 % z každé koruny, kterou za jím sjednanou produkci obdrží SMS. Jeho provize současně představuje bodovou hodnotu produkce. Provize výše postavených poradců a manažerů se určí vynásobením této bodové hodnoty produkce hodnotou bodu na příslušné pozici.

Pro zařazení poradce do kariérní pozice je u nás určující předložená produkce (vlastní i získaných poradců) v daném čtvrtletí v „bodovém“ vyjádření, z níž se vypočte průměrná měsíční produkce.

Pozice Průměrná měsíční produkce v bodech Produkce pro garantovanou pozici v bodech Hodnota bodu
Generální reprezentant více než 370 000 20 mil. 1,75 Kč
Top poradce 180 001 – 370 000 10 mil. 1,67 Kč
Senior poradce 85 001 – 180 000 4,5 mil. 1,50 Kč
Samostatný poradce 55 001 – 85 000 3 mil. 1,33 Kč
Poradce 25 001 – 55 000 1 mil. 1,17 Kč
Junior poradce 0 – 25 000 1,00 Kč

Neméně důležitá jsou tato fakta:

  • Abyste se nemuseli obávat storen po případném ukončení spolupráce s naší firmou, budete si k tomuto účelu povinni vytvářet tzv. stabilizační účet, do něhož si v prvních 12 měsících budete odkládat 10 % ze své provize, min. však ve výši vašeho průměrného storna, což platí v případě, kdy za vás váš manažer převezme vyšší zodpovědnost. Při nižší odpovědnosti manažera počítejte s tím, že se vám bude do stabilizačního účtu po dobu dvou let odkládat 20 % z provizí, nejméně však ve výši průměrného storna. Po ukončení této lhůty bude proveden výpočet vašeho stabilizačního účtu podle vzorce „provize za posledních 12 měsíců x 1,5 x Ø storno“. Pokud budete mít na svém stabilizačním účtu odloženo více peněz než tato částka, bude vám přeplatek automaticky vyplacen. Podaří-li se vám snížit své průměrné storno (podíl všech záporných plateb vůči kladným) pod 10 %, váš stabilizační účet bude zrušen a celý vám bude vyplacen. Nejúčinnější prevencí před storny je však komplexní zabezpečení potřeb klienta s následným servisem.
  • Z důvodu ochrany před podvodníky nováčci mohou po dobu jednoho roku za sjednané produkty na výplatu obdržet v každém měsíci maximálně 90 tis. Kč při vyšší manažerské odpovědnosti, resp. 80 tis. Kč po dobu dvou let při snížené manažerské odpovědnosti. Nárok na doplatek nevyplacené části provize má nováček až po uplynutí této lhůty.
  • U všech produktů je uplatněn jednotný vzorec pro výpočet provizí a pro všechny platby od našich partnerů bez výjimky, včetně tzv. následných provizí. Neuplatňujeme individuální kalkulace na jednotlivé produkty a ani váhový systém, kterým by bylo možné nadhodnotit propagované produkty. Nemusíte se tedy bát, že vás nalákáme na záměrně nadsazenou provizi produktu z výkladní skříně, jak to běžně dělávají naši konkurenti.
  • Provize jsou u nás vypláceny dvakrát měsíčně. 1. splátka je poukazována na účet k 15. dni v měsíci a je ve výši 50 % očekávaných provizí po odečtení případných závazků (např. faktury za telefon, nesplacená storna atd.). Tato částka se zaokrouhlí na celé pětitisíce směrem dolů a vyplatí tehdy, jestliže činí minimálně 10 000 Kč. 2. splátka (vyúčtování) je poukázána na účet po vašem schválení výpočtu provize, který obdržíte v posledním dni v měsíci.
  • Jste-li nováček, resp. máte-li s SMS smluvní vztah kratší než 6 měsíců, můžete od nás obdržet zálohově 50 % očekávané provize, max. 3 000 Kč za jednu smlouvu. Vaše záloha však může maximálně činit 30 tis. Kč měsíčně a je zaokrouhlena na celé tisíce směrem dolů. Zálohu z logických důvodů neposkytujeme na smlouvy vlastní a rodinných příslušníků.
  • Storna účtujeme přesně podle pojišťoven, což také není běžnou praxí v konkurenčních společnostech.
  • Pokud se vám u nás nebude líbit a budete nás chtít opustit, nemusíte se obávat konkurenční doložky, protože ji v naší smlouvě nenajdete. Nebudete muset hradit žádné platby za vzdělávání a poskytnuté know-how, což pro některé společnosti také není samozřejmostí.

Pokud jste se rozhodli k nám přestoupit, můžete se dohodnout se svým manažerem, že nastoupíte do vyšší pozice než Junior poradce. Počítejte však s tím, že v následujícím čtvrtletí budete muset svou výkonností tuto pozici obhájit.

Zajímá vás, na jakou pozici podle své výkonnosti byste byli u nás zařazeni a kolik byste vydělávali za svou produkci? Snadno to zjistíte, když použijete naši provizní kalkulačku.

Zkoumání provizí