Proč SMS

 • Navázali jsme spolupráci se všemi velkými pojišťovnami v České republice, bankami, finančními institucemi a dalšími partnery, aby naši poradci mohli komplexně zabezpečit své klienty a provádět kvalitní servis jejich produktů.
 • Odměňujme poradce nejlépe ze všech velkých společností, protože z každé koruny, kterou obdržíme od našich partnerů, včetně tzv. následných provizí, 42 haléřů je určeno pro poradce na nejnižším stupni. Díky tomu a dalším podpůrným opatřením průměrný výdělek našich poradců např. v listopadu 2015 činil 42 000 Kč, což je nejvyšší průměr na trhu.
 • Pro úhradu storen provizí po případném ukončení spolupráce s SMS si budete v prvních 12ti měsících odkládat do tzv. stabilizačního účtu 10 % provizí a když bude vaše průměrné storno nižší než 10 %, váš stabilizační účet zrušíme a peníze vám vyplatíme.
 • Naši manažeři pro své poradce běžně zabezpečují navolávání schůzek pracovníky call center, s nimiž spolupracují proto, aby jejich poradci nebyli nuceni své služby nabízet rodinným příslušníkům a známým, jak je tomu běžné u konkurence.
 • Zabezpečujeme pro poradce notebooky, poskytujeme jim zdarma elektronické tiskárny, mimořádně výhodné telefonní tarify, levný operativní leasing na vozidla, slevy na kancelářské potřeby a řadu dalších benefitů.
 • Poradcům pro své klienty umožňujeme vybírat pojistky a finanční nástroje dle vlastního uvážení, protože nepreferujeme žádného z partnerů a nevytváříme s nimi nestandardní neprůhledné produkty.
 • Poradci u nás mohou využívat podporu odborných garantů, kteří metodicky řídí přidělenou tematickou oblast či okruh vzdělávání.
 • Prostřednictvím našeho intranetu (Adminu) poskytujeme poradcům špičkový servis. Nemusí se tak starat o administrativu, hledání aktuálních informací a mohou se plně věnovat poradenské činnosti.
 • Pro zefektivnění jednání s klienty naši poradci používají náš unikátní software Galaxy, který nejenže umožňuje zpracování finančního plánu metodou SMS finanční rovnováhy, ale zároveň poskytuje řadu podpůrných nástrojů pro jednání s klientem.
 • Poradce u nás vzdělávají profesionální lektoři s odbornou praxí (odborní garanti) a ne manažeři, jak tomu obvyklé u konkurence. Náš systém vzdělávání je sestaven tak, aby postupně rostla nejen odbornost poradce, ale zároveň byla stabilizována jeho výkonnost.
 • Pro zařazení poradce do kariérní pozice je u nás určující pouze vaše výkonnost a splnění certifikačních podmínek. Splníte-li tyto podmínky, nikdo nemůže přibrzdit nebo zastavit váš kariérní růst, dokonce ani váš manažer.
 • Nebudeme vás pohánět k práci, trestat a ani vést za ručičku. Budeme se k vám chovat fér a totéž budeme vyžadovat i od vás vůči nám. Pokud se od nás přece jen rozhodnete odejít, nemusíte se obávat tzv. konkurenční doložky, protože ji v naší smlouvě nenajdete.

Chcete-li nás lépe poznat, seznamte se s naší filozofií na této stránce nebo v našem internetovém magazínu Esemeska.eu.

O Esemesce