Odměňování

Výhodou práce v poradenství je, že na rozdíl od zaměstnaneckého poměru budete pracovat pouze sami na sebe. Schopný člověk tak nemusí živit neschopné. Protože PROVIZE je obvyklou součástí ceny produktu, klient nezaplatí za vaši službu ani o korunu navíc ve srovnání s přepážkou pojišťovny. Naopak, v řadě případů budete moci klientovi poskytnout slevu, kterou od našich partnerů nebude váš klient moci jiným způsobem získat. Jinými slovy – spolupracovat s vámi se klientovi rozhodně vyplatí.

Ve výši provize je mj. zohledněn nejen váš spotřebovaný čas a náklady na sjednání produktu, ale také následná péče o klienta a v neposlední řadě i čas strávený s klienty, s nimiž se vám nepodařilo vytvořit smluvní vztah. Kvalitní poradenství je dnes záležitostí nikoliv jedné, ale zpravidla několika návštěv klienta. Mezitím poradce obvykle tráví čas přípravou na tato jednání a sebevzděláváním. Z tohoto důvodu pojišťovny běžně poskytují významným partnerům za sjednání např. investičního životního pojištění na pojistnou dobu přesahující 20 let provizi ve výši přesahující v té či oné míře roční platbu klienta za daný produkt. Přitom, čím je pro pojišťovnu partner významnější, o to vyšší podíl ze vstupních nákladů účtovaných klientovi mu poskytuje. Znamená to také, že když si klient sjedná pojistku přímo u přepážky pojišťovny, bude jej stát stejně, protože odměnu, která je zakomponována do ceny pojistky, si pojišťovna v tomto případě ponechává pro sebe. U majetkových pojistek či pojištění vozidel je sice provize nižší, ale zato je poskytována opakovaně každý rok existence příslušné smlouvy. V případě otevřených podílových fondů k úhradě provize slouží tzv. vstupní poplatek a následně podíl na manažerském poplatku, který je správcem účtován za správu fondu.

O tom, že v SMS platíme poradce nejlépe ze všech konkurenčních společností, svědčí fakt, že 42 % z provize, kterou za sjednaný produkt obdržíme od partnera, poskytneme poradci, který je umístěn na nejnižším stupni kariérního žebříčku. Provize Junior poradce současně představuje bodovou hodnotu, od níž jsou odvozeny provize poradců i manažerů na všech stupních kariéry.

S rostoucí pozicí poroste i váš podíl z celkové provize. Budete-li mít např. v daném čtvrtletí průměrnou měsíční produkci v rozmezí 25 001 až 55 000 bodů, postoupíte na pozici Poradce s hodnotou bodu 1,17 Kč. Váš podíl z provize se tím zvýší o 7 % a bude činit 49 % (42 % × 1,17). Nejlépe placeným poradcem je u nás Generální reprezentant, který má nárok na 73,5 % (42 % × 1,75) provize, kterou jsme obdrželi od partnera za jím sjednanou smlouvu.

Váš výdělek ovlivní také kvalita poradenství a následná péče o klienta. Pokud se klient v tzv. storno období, které nyní obvykle trvá 5 let, rozhodne předčasně vypovědět životní pojistku, za níž vám byla vyplacena provize, musíte její poměrnou část vrátit pojišťovně. Vzhledem k tomu, že u nás nezadržujeme žádnou část provizí poradců pro vytvoření storno fondu, budete s tím muset počítat a vytvořit si k tomuto účelu vlastní rezervní fond. Abyste se nemuseli obávat storen po případném ukončení spolupráce s naší firmou, budete si k tomuto účelu povinni vytvářet tzv. Stabilizační účet, do něhož si v prvních 12 měsících budete odkládat 10 % ze své provize, min. však ve výši vašeho průměrného storna, což platí v případě, kdy za vás váš manažer převezme vyšší zodpovědnost. Při nižší odpovědnosti manažera počítejte s tím, že se vám bude do Stabilizačního účtu po dobu dvou let odkládat 20% z provizí, nejméně však ve výši průměrného storna. Po ukončení této lhůty bude proveden výpočet vašeho Stabilizačního účtu podle vzorce „provize za posledních 12 měsíců x 1,5 x Ø storno“. Pokud budete mít na svém Stabilizačním účtu odloženo více peněz, než takto částka, bude vám přeplatek automaticky vyplacen. Podaří-li se vám snížit své průměrné storno (podíl všech záporných plateb vůči kladným) pod 10 %, váš Stabilizační účet bude zrušen a celý vám bude vyplacen. Nejúčinnější prevencí před storny je však komplexní zabezpečení potřeb klienta s následným servisem.

Z důvodu ochrany před podvodníky nováčci mohou po dobu jednoho roku za sjednané produkty na výplatu obdržet v každém měsíci maximálně 90 tis. Kč při vyšší manažerské odpovědnosti, resp. 80 tis. Kč po dobu dvou let při snížené manažerské odpovědnosti. Nárok na doplatek nevyplacené části provize má nováček až po uplynutí této lhůty.

Podrobnější informace o našem provizním systému se dozvíte zde nebo přímo od některého z našich manažerů.

Odměňování