S kým si nerozumíme

 • Kdo si myslí, že bude mít on i jeho poradci nižší výdělek, když je nebude nutit, aby s klientem vyplňovali formuláře a nabízeli mu produkty podle firemního scénáře.
 • Kdo nemá sebedisciplínu nebo není schopen vytvořit si vlastní metodiku pro vedení svého týmu, protože u nás učíme, ale nediktujeme!
 • Kdo považuje za chybu hovořit s poradci otevřeně a informovat je nejen o plusech, ale také i o minusech, ať se to týká jejich působení ve firmě, nebo zprostředkovávaných produktů.
 • Kdo chce mít vyšší „rozdílovku“ na úkor svých poradců.
 • Komu nevadí, když se zamlčují důležitá fakta nebo se nemluví pravda.
 • Kdo nehodlá vést své lidi jinak než s pomocí nátlakových a manipulačních metod.
 • Kdo je ochoten tolerovat nekvalitní práci poradců, zejména pro klienta nevýhodné „protáčení“ a „přebouchávání“ pojistek.
 • Kdo nepožaduje, aby se jeho poradci vzdělávali, poskytovali svým klientům komplexní poradenství a zabezpečovali pro ně kvalitní servis.
 • Kdo se snaží co nejrychleji vytěžit nového poradce sjednáním pojistek pro jeho rodinu a přátele.
 • Komu vadí, že nejsme vidět na billboardech a že nejsme pro zabezpečení větší reklamy ochotni snížit poradcům provize.
 • Kdo považuje za normální vytváření fondů pro manažery z  plateb od partnerů za upřednostnění jejich produktů nebo ze zadržených následných provizí poradců.
 • Kdo považuje za slabost skutečnost, že na naše konkurenty neútočíme a ani je nepomlouváme.
 • Kdo věří pomluvám, aniž by si sám ověřil, co je z toho pravda.

Naše firma není vhodná pro každého. Ve srovnání s konkurencí jsme na veřejnosti méně vidět a to může vyvolat mylný dojem, že jsme nevýznamnou společností, která manažerovi „značkové“ společnosti nemá co nabídnout. Pokud je pro vás důležitější reklama než kvalita firmy, bude pro vás těžké ztotožnit se s naší filozofií.

Jste-li přesvědčeni o tom, že se vám i vašim poradcům sníží výdělek, když nebudou muset s klienty vyplňovat dotazníky, tvořit pro ně finanční plány a nabízet jim firemní balíčky řešení, i v tomto případě je možné, že si nebudeme rozumět. Dříve než náš přístup odsoudíte, seznamte se podrobněji s naší metodikou pro poskytování služeb klientům. Možná, že k vašemu překvapení zjistíte, že kvalita našeho softwaru pro tvorbu finančního plánu vysoce převyšuje úroveň programu, s nímž pracují vaši poradci, a že i kvalita našeho vzdělávání je vyšší než ve společnostech, které se vzděláváním chlubí.

I když vás umíme naučit, jak vést svůj tým, bude záležet jen na vás, které poznatky budete chtít zavést do své praxe. Pro mnohé je svoboda kamenem úrazu, a proto větších úspěchů dosahují v systémech, kde se dohlíží na to, aby manažeři dělali jen to, co se jim řekne.

Dalším problémem může být pro vás i to, že u nás jsme zvyklí vyjadřovat se otevřeně bez servítků. Máte-li potřebu, obrazně řečeno, grilovat či roztleskávat nováčky, aby prodávali produkty s klapkami na očích, vyberte si raději pro spolupráci jinou společnost.

Někteří manažeři z konkurenčních firem nechápou, proč mají naši poradci zejména na nejnižším stupni mnohem vyšší provize v porovnání s konkurencí, a považují za správné, aby manažeři měli vyšší rozdílovou provizi na úkor poradců. My jsme naopak toho názoru, že pokud dobře zaplatíme poradce, nejen že se budou moci klientům více věnovat, ale zároveň tím posilujeme stabilitu manažerova týmu. To však vyžaduje po manažerovi, aby nepřipustil stav, kdy vyšší provize mohou být poradci zneužívány k snížení pracovní aktivity nebo k dosažení neúměrně vysokého výdělku na úkor kvality poradenství.

Naši partneři se shodují v tom, že prostředí, které u nás vytváříme, je velmi odlišné od prostředí, s nímž se běžně setkávají u konkurence. Možná je to tím, že na rozdíl od jiných firem se u nás chováme normálně. Chcete vědět, s čím byste v naší firmě neuspěli?

7 smrtelných hříchů