Metodika

Změny v legislativě, zvýšený dozor ČNB nad pojistným, resp. finančním trhem a sílící odpor klientů k finančním šmejdům vytvářejí nové podmínky pro finanční poradenství. To se mj. projevuje tím, že klienti

  • odmítají nátlakové manipulační metodyumí se již proti nim bránit;
  • požadují, aby jim poradce poskytl komplexní služby a nemuseli tak své finanční potřeby řešit s jinými poradci nebo u přepážek pojišťoven;
  • vyžadují od poradce trvalý servis a odmítají poradce-brigádníky;
  • odmítají sdělovat poradcům důvěrné informace dříve, než si získají jejich důvěru a než se ujistí, že poradce tyto informace nutně potřebuje pro zabezpečení služby, o kterou jej požádali;
  • přejí si, aby jim poradce méně radil a více jim naslouchal;
  • chtějí porozumět tomu, co jim poradce radí;
  • začínají chápat, že „přebouchávání“ či „protáčení“ pojistek je ve většině případů pro ně nevýhodné;
  • mají vyšší finanční gramotnost a dokáží si řadu služeb zabezpečit sami.

Jsme toho názoru, že budoucnost finančního poradenství spočívá v poskytování komplexních služeb a vytváření dlouhodobých rovnovážných partnerských vztahů s klientem na bázi vzájemné výhodnosti, což lze nejefektivněji dosáhnout uplatněním tzv. finančního koučinku, který je nejprogresivnější metodou pro jednání s klientem.

Tomu je přizpůsobena rovněž i naše metodika tvorby finančního plánu, která vychází z analýzy potřeb a cílů klienta. Tu naši poradci provádějí s pomocí našeho unikátního softwaru Galaxy, který umí přesně vypočíst sociální dávky, pojistné částky pro doplnění chybějících příjmů v případě pojistných událostí a také návrhy řešení pro plnění životních cílů. K zpracování tzv. DIAGNOSTIKY OSOBNÍCH FINANCÍ přitom postačí dva údaje, a to klientův věk a výdělek. Klient tak není poradcem obtěžován důkladným výslechem, jak je to obvyklé u konkurence při tvorbě finančního plánu vycházejícího z tzv. analýzy příjmů a výdajů klienta. I tu může náš poradce klientovi nabídnout, ale zpravidla až při řešení nedostatku zdrojů pro pokrytí klientových potřeb. Přitom klient se může přípravy finančního plánu osobně účastnit, protože Galaxy současně funguje jako podpůrný flexibilní nástroj finanční gramotnosti.

Výsledkem součinnosti poradce s klientem by mělo být dosažení ekonomické svobody klienta. V praxi to znamená, že při uplatnění metody SMS finanční rovnováhy s růstem podílu investic současně klesá závislost klienta na pojistkách.

Galaxy